We are responsible for every product !
Contact Us

Huizhou Shi Hong Yang Super Power Technology Co., Ltd.

Address:2nd Fl.,Golden Energy Science Park, 25 Shui Kou Road, Huizhou City, Guangdong
Province, China


Tel: 0086-752-7808971
Fax: 0086-752-7808972
Email: yangshunyu@hongyangpower.com